Podmínky používání

Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami užívání. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky průběžně aktualizovat.

Autorská práva

Veškeré údaje, grafy, tabulky, audio a video dokumenty a texty na této webové stránce jsou chráněny autorskými právy. Společnost POLYTEX, spol. s r.o. umožňuje prohlížení a přebírání materiálů, dokumentů, ilustrací publikovaných na této webové stránce pouze na osobní a nekomerční účely. Zakazuje se jakýmkoli způsobem měnit, rozmnožovat, veřejně zobrazovat nebo pro komerční účely používat jakékoliv údaje, grafy, tabulky, audio a video dokumenty a texty bez vědomí a souhlasu společnosti POLYTEX. Neoprávněné používání materiálů z této webové stránky může být porušením právních předpisů o autorském právu, ochranných známkách a jiných platných právních předpisů. 

Ochrana dat a osobních údajů

Všechny osobní údaje odeslané společnosti POLYTEX prostřednictvím formulářů nebo dotazníků z této webové stránky slouží výlučně konkrétnímu návštěvníkovi pro získání informací o nabízených produktech a službách. Společnost POLYTEX se zavazuje s těmito daty zacházet podle platných zákonů a předpisů na ochranu osobních údajů.

Ručení

Tato webová stránka byla sepsána a je aktualizována s vysokou péčí. Přesto nemůže POLYTEX, spol. s r.o. ručit za bezchybnost a úplnost zde uvedených informací. POLYTEX nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené používáním této stránky.

POLYTEX, spol. s r.o., dne 1.2.2017.

OVĚŘENÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradice od 1990

RYCHLÉ DORUČENÍ

Máme vše skladem, expedujeme do 2 pracovních dnů