Zateplení již zateplené fasády

Uvažujeme nad sanací starého zateplení. Zároveň bychom rádi fasádu naší bytovky "doteplili". Je třeba odstranit starý zateplovací systém nebo je možné na něj nalepit nový?

 

ODPOVĚĎ:

Určitě je ekonomičtější a ekologičtější ponechat starý zateplovací systém. Zatím však neexistuje obecný postup pro zateplení již zateplené fasády, který by byl podložen certifikátem. Odpovědnost za takovou obnovu fasády proto přebírá projektant.
Projektant posoudí, zda je starý zateplovací systém schopný přenést váhu nového. Stanoví metodu průzkumu stávajícího podkladu a ve spolupráci s výrobcem zateplovacího systému navrhne skladbu nového zateplovacího systému.

JAK POSTUPOVAT

1. Vizuální posouzení povrchu starého zateplovacího systému. Vzhledu, čistoty, rovinnosti, soudržnosti, případných poruch...

2. Ověření skladby a stavu jednotlivých komponentů starého systému - otevřenými sondami o rozměru cca 1 m2. Výsledkem je zjištění zrnitosti omítky, tloušťky základní vrstvy, počtu kotev, způsobu kotvení, druhu použitého tepelného izolantu, jeho způsobu lepení na podklad, typu a stavu podkladu.

3. Ověření soudržnosti izolantu a základní vrstvy s omítkou. Měření se prevede na odebraných sondách.

4. Návrh lepidla na lepení nového zateplovacího systému. Je třeba jednoznačně určit vhodný typ lepicí malty, který vykazuje dostatečnou soudržnost s omítkou starého systému.

5. Návrh nového zateplovacího systému. Způsobu lepení, tloušťky izolantu, kotvící schémata, typu kotev...

Důležitým krokem při návrhu systému je tepelně-technické posouzení celého souvrství obou systémů a vyšetření kondenzačních zón v konstrukci.

Kontaktní formulář


OVĚŘENÁ KVALITA

Certifikované výrobky, tradice od 1990

RYCHLÉ DORUČENÍ

Máme vše skladem, doručujeme do 2 pracovních dnů